Tillhör du en av alla de husägare som anser att du betalar väldigt mycket pengar för uppvärmning och energi och tillhör du även den skara som gör detta utan att göra något åt det? Det är nämligen ett genomgående problem som finns bland husägare i Sverige. Man får en räkning, man suckar då man läser siffrorna – men man betalar den höga summa som står skrivet utan att undersöka varför räkningen i fråga är så hög som den är. Vi menar naturligtvis inte att man ska strunta i att betala sina räkningar, det vi menar är att man måste skaffa sig lite kunskap som husägare och läsa på om det finns några alternativa lösningar som kan göra sina levnadskostnader lägre. För, det finns sådana alternativ och då det gäller just uppvärmning och energi så kan vi här nämna bergvärme som ett typiskt exempel.

Vi kan här – för att illustrera vad vi menar – ge ett litet exempel på hur bergvärme kan leda till en bättre ekonomi. Vi säger här att du äger ett hus i Stockholm; ett hus som du dels betalat väldigt mycket pengar för och där du sitter med ett högt lån. Huset i Stockholm har fjärrvärme som energibrunn och du ser hela tiden att räkningen du får är dels väldigt hög och dels också väldigt varierande – ena räkningen är högre än den andra och detta gör att du får svårt att planera din ekonomi.

Här undersöker du efter ett tips från en granne om möjligheterna att borra efter bergvärme och då en initial undersökning visar att din tomt i Stockholm har ideala förutsättningar så sätter du också igång med detta. Du kontaktar här en firma som åtar sig att sköta allt enligt totalentreprenad – de sköter borrning, de sköter grävning, de installerar en värmepump för bergvärme och de sköter om efterarbetet som krävs.

Hög initial kostnad för bergvärme

Allt till en kostnad om – inklusive rot-avdraget – 130.000 kronor och det du får på löpte här är följande: Du sänker din årliga kostnad för energi med 80% och det är denna sänkning som du ska ställa mot den summa du ovan betalat för bergvärme. Det vill säga – du lägger ut 130.000 kronor för att få en sänkning av din energikostnad i Stockholm med 80 % och det är också exakt så man ska bergvärme.

Man betalar för att i framtiden kunna leva betydligt billigare och således så handlar det om en ganska rejäl investering. Det tar inte alltför många år innan du hamnat på plus-minus-noll och istället kan börja räkna hem en årlig vinst.