FCA bloggen

Svenska sidor

Kategori: Nyheter (sida 1 av 4)

Planera ditt projekt lite bättre

Att fler och fler personer sett en möjlighet att förverkliga de drömmar man haft gällande förändring i sina bostäder är något som till mångt och mycket kan förklaras av att den frikostiga skattesubvention kallat rot-avdraget. Genom att man kan använda sig av rot-avdraget och anlita professionella yrkesmän – snickare, elektriker, takläggare, målare, rörmokare – och därefter dra av 30% av den totala arbetskostnaden på deklarationen har fått många svenskar att öppna sin plånbok. Man har fått ett kvalitetsjobb utfört och man har fått detta utan att lura staten på intäkter – tidigare var svarta jobb vanliga; men dessa har i stort sett kommit att försvinna i och med rot-avdragets införande.

En annan del av renoveringar, byggnationer och tillbyggnader i Sverige gäller dock de projekt som genomförs utan någon som helst professionell hjälp och de som således utförs av privatpersoner på egen hand. Här har man också sett en ökning och detta är något som – naturligtvis – till stor del beror på att vi i Sverige har en för tillfället stark ekonomi och därför har mer pengar generellt. Inte att underskatta i detta är dock det faktum att det är populärt också.

Det vill säga, många tv-program, tidningar och bloggar på internet berör ämnet om renovering och där man uppmuntrar privatpersoner att själva hålla i hammaren vid dessa och här har man i och med detta sett en ökande trend. Om detta kan vi säga följande: planera bättre. Gemensamt i dessa projekt är nämligen att privatpersoner har en förmåga att underskatta den tid som ett arbete verkligen tar och där man dessutom inte använder sig av rätt utrustning.

Vi ger ett snabbt exempel på detta! Du ska måla om ditt hus och du tänker sig att göra detta under två veckor av din semester. För detta behöver du enligt dina beräkningar följande: målarfärg, slipmaskin, ställning, roller och penslar.

Ett väderskydd behövs i din budget

Räcker då detta? Nej, för vad händer om det börjar regna – kommer du att kunna måla ditt hus och hålla din uppsatta tidsplan då? Att addera till din lista skulle således även ett väderskydd ha gjorts och detta är typiskt då det kommer till hemmaprojekt och tiden sådana tar. Man glömmer ett väderskydd, man glömmer att vädret i Sverige spelar en stor roll och så står man plötsligt där under sin semester och väntar på att få sätta igång.

Väderskydd är i många fall ett måste för att hinna med och för att kunna slutföra det man åtagit sig. Naturligtvis gäller detta projekt utomhus, men viktigt är att det gäller utomhus över hela Sverige.

Det kan trots allt regna, blåsa och hagla under sommaren i Kiruna likväl som fallet är i Malmö – ett väderskydd är att räkna som en stor investering och något som nästan uteslutande ska föras in som en post i den budget man sammanställer innan ett projekt som rör husets exteriör.

Läs mer om kvalitativa väderskydd här.

Många dagliga flyttar sker i Stockholm

Det faktum att Stockholm som stad växer så det knakar innebär att det sker otroligt många flyttar dagligen både till- och inom staden. Man räknar här att det rör sig om så mycket som tre stycken bussar fulla av människor som dagligen söker sig till vår svenska huvudstad och ser men dessa siffror så förstår man också vad vi menar med att många flyttar sker. Adderar man dessutom det faktum att många tvingas förlita sig på en väldigt skakig boendemarknad där man hyr i andra- eller tredjehand så blir förklaringen än tydligare.

Dessa kontrakt är nämligen sällan skrivna över någon längre tid och för med sig att personer som befinner sig i denna situation får vara beredd på att flytta och får leva lite i en kappsäck. Ett tråkigt faktum som belyser de problem som inflyttningen till Stockholm fört med sig och där man haft stora svårigheter att lösa ekvationen kring en ökad befolkning och bostäder till alla. Däri ligger för övrigt också en del av förklaringen till de extrema bostadspriserna som man ser i Stockholm.

Använd rut-avdrag för din flyttstädning

Det vi skulle göra här var dock att ge ett tips till alla de personer som flyttar och som verkligen kan underlätta ett sådant projekt som en flytt trots allt innebär. Vi börjar här med en fråga som lyder: vilket moment är jobbigast i samband med en flytt? De flesta skulle här – efter en stunds betänketid (många saker är de facto jobbiga i en flytt) – svara att det sista som ska genomföras också är det jobbigaste. Nämligen en flyttstädning.

Att man efter att ha burit, efter att ha packat allt sitt bohag i kartonger och efter att ha flyttat allt detta in i den nya bostaden tvingas återvända till den gamla bostaden är av förklarliga skäl både trist, jobbigt, ansträngande – men nödvändigt. Genomför man inte en flyttstädning i Stockholm så kan man nämligen tvingas betala en hög summa (som ska täcka en städfirma enligt deras akuta taxa) till de nya ägarna.

Vårt tips här är följande: anlita en städfirma på egen hand, gör det tidigt och använd ditt rut-avdrag. Att du ska anlita en städfirma på ett tidigt stadium ger dig ett bättre pris och att du kan – och ska – definitivt använda ditt rut-avdrag till detta om du är berättigad. Detta innebär att du – med ett tak om 25.000 kr/år – kan dra av halva kostnaden för arbetet som denna städfirma lägger ner och där du således får en extremt jobbig tjänst utförd till ett väldigt förmånligt pris.

Bergvärme är en investering i Stockholm

Tillhör du en av alla de husägare som anser att du betalar väldigt mycket pengar för uppvärmning och energi och tillhör du även den skara som gör detta utan att göra något åt det? Det är nämligen ett genomgående problem som finns bland husägare i Sverige. Man får en räkning, man suckar då man läser siffrorna – men man betalar den höga summa som står skrivet utan att undersöka varför räkningen i fråga är så hög som den är. Vi menar naturligtvis inte att man ska strunta i att betala sina räkningar, det vi menar är att man måste skaffa sig lite kunskap som husägare och läsa på om det finns några alternativa lösningar som kan göra sina levnadskostnader lägre. För, det finns sådana alternativ och då det gäller just uppvärmning och energi så kan vi här nämna bergvärme som ett typiskt exempel.

Vi kan här – för att illustrera vad vi menar – ge ett litet exempel på hur bergvärme kan leda till en bättre ekonomi. Vi säger här att du äger ett hus i Stockholm; ett hus som du dels betalat väldigt mycket pengar för och där du sitter med ett högt lån. Huset i Stockholm har fjärrvärme som energibrunn och du ser hela tiden att räkningen du får är dels väldigt hög och dels också väldigt varierande – ena räkningen är högre än den andra och detta gör att du får svårt att planera din ekonomi.

Här undersöker du efter ett tips från en granne om möjligheterna att borra efter bergvärme och då en initial undersökning visar att din tomt i Stockholm har ideala förutsättningar så sätter du också igång med detta. Du kontaktar här en firma som åtar sig att sköta allt enligt totalentreprenad – de sköter borrning, de sköter grävning, de installerar en värmepump för bergvärme och de sköter om efterarbetet som krävs.

Hög initial kostnad för bergvärme

Allt till en kostnad om – inklusive rot-avdraget – 130.000 kronor och det du får på löpte här är följande: Du sänker din årliga kostnad för energi med 80% och det är denna sänkning som du ska ställa mot den summa du ovan betalat för bergvärme. Det vill säga – du lägger ut 130.000 kronor för att få en sänkning av din energikostnad i Stockholm med 80 % och det är också exakt så man ska bergvärme.

Man betalar för att i framtiden kunna leva betydligt billigare och således så handlar det om en ganska rejäl investering. Det tar inte alltför många år innan du hamnat på plus-minus-noll och istället kan börja räkna hem en årlig vinst.

Byt dina fönster i Gävle

Det finns många anledningar till varför man som husägare ska ta statusen på sina fönster på ett större allvar än vad många gör. Nummer ett: fönster som är slitna är, helt enkelt, inte särskilt snygga; färg som flagnar, sprickor och smuts ger hela huset ett ganska sunkigt intryck. Nummer två: de kan spara dig en massa pengar. Med detta menar vi att ett fönster i sig inte bara ger en möjlighet att titta in- och ut genom ett hus; de stänger även ute kall luft och ger därigenom ett bättre klimat inomhus- Hur kan då detta förklara den ekonomiska frågan?

Jo, av den anledningen att otäta fönster släpper ut din varma luft samtidigt som det hela tiden kommer in kall sådan i huset – en situation som leder till en skyhög räkning för uppvärmning och således har vi där ett ekonomiskt värde i att byta fönster eller reparera de befintliga man har på sitt hus. Skulle man upptäcka att de fönster man har på sitt hus är bortom reparation – något som händer; fönster ha ingen obegränsad livslängd utan slits som allting annat – så ska man veta att man står inför en ganska hög kostnad.

Det är – helt enkelt dyrt att byta fönster; en kostnad som dock kan sänkas genom två stycken detaljer: val av fönster och rot-avdraget. Vi säger här – för att förklara vad vi menar – att du äger ett hus i Gävle där du upptäckt att dina gamla fönster av trä spelat ut sin roll och måste bytas mot nya och att du orolig över en dyr kostnad. Vi säger här att du ska överväga följande för en lägre sådan.

Fönster av PVC och rot-avdraget i Gävle

Det första du ska göra är att överväga att byta fönster till modeller gjorda av PVC. Här kommer du förmodligen att rygga tillbaka och ställa dig frågande om dessa fönster verkligen klarar av den kyla som kan uppstå i Gävle. Svaret på detta är – numera – ja.

Dagens modeller klarar svensk vinter och är framtagna just med vårt klimat i åtanke; du kan således skaffa fönster i Gävle i materialet PVC utan att oroa dig för effekten. Detta till en väldigt mycket lägre kostnad än om du valt fönster av trä.

Vidare så kan du idag även anlita en snickare eller en glasmästare för installationen och dra av halva arbetskostnaden för arbetet på din deklaration. Rot-avdraget – förutsatt att du är berättigad (något du kollar upp på Skatteverkets hemsida) är möjligt att använda en gång/år och per person om beloppet av 50.000 kronor. En skattesubvention som i kombination med ovan nämnda modell gör ditt byte av fönster väldigt mycket förmånligare.

Stor bekvämlighet i professionell hemstädning i Stockholm

Sett till hur familjer lever så finns det stora likheter oavsett var i Sverige man bor. Det vill säga – utöver att ta sig till- och från jobb, sköta detta så ska man även se till sina barn och deras behov – skjuts till skola, dagis, olika hobbies och aktiviteter – och samtidigt så ska även hushållet tas om hand. Mat ska lagas, tvätt ska tvättas och bostaden i fråga ska städas. Där ligger ingen skillnad mellan familjer i Sverige – men däremot så finns den en markant skillnad i hur mycket tid man har till övers för att klara av allt detta och här kan man direkt se att denna för en familj i Stockholm utgör en bristvara. Tiden räcker nämligen i många fall inte alls till för en vanlig familj i Stockholm; en sak som lättast kan förklaras av anstånd, befolkning och långa köer både gällande biltrafik samt de kommunala alternativ som finns tillgängliga.

Kort sagt; tvingas två föräldrar i Stockholm att på varsitt håll spendera upp till två timmar i bilköer så kommer detta i en stor grad att påverka livet och göra att man inte hinner med sig. Räddningen här har för många familjer varit att man anlitar professionell hjälp med exempelvis hemstädning och använder den tid som denna normalt tar till något viktigare – exempelvis för att umgås med sina barn. Att man dessutom kan använda rut-avdraget för professionell hjälp med denna hemstädning har varit avgörande för många familjer att ta steget och det är också av den anledningen som denna skattesubvention använts som flitigast i just Stockholm.

Det finns inget som säger att en familj i Stockholm är latare och mer bekväma än vad en familj i en mindre stad är bara för att den förstnämnda använder professionell hjälp med sin hemstädning och använder sitt rut-avdrag för detta – det säger bara att behovet är större i Stockholm än vad fallet är i den mindre staden.

Rätt företag för din hemstädning i Stockholm

Upplever du att du och din familj i Stockholm upplever de problem vi nämnde ovan och att er tid – oavsett hur grundligt ni planerar – inte räcker till – ja, då kan professionell hemstädning vara värt att prova. Tjänsten är – även med den numera halverade rut-avdraget – väldigt prisvärd och det enda man ska vara medveten om är att man väljer en städfirma som känns rätt.

Ett tips i detta val är att träffa några stycken och se efter hur deras personal verkar samt ser hur stor kundbas de har. Ju fler kunder – desto pålitligare är också firman i fråga och det är något man som kund i Stockholm kan luta sig mot gällande hemstädning. Detta samt att man ser till att det kommer samma person/personer vid varje tillfälle. Det handlar, trots allt, om att du ger nyckeln till ditt eget hem och därför är trygghet en stor faktor i frågan. Du ska känna förtroende för den som städar hemma hos dig, helt enkelt.

Sköt din flyttstädning korrekt i Stockholm

Att Stockholm har en extrem bostadssituation där man dels kan sälja en bostad till ett väldigt högt pris och där det dels inte finns tillräckligt med hyresbostäder – något som skapat en skakig andrahandsmarknad – gör att det sker väldigt många flyttar i staden. Baserat på detta så ska man också säga att en stor del av dessa flyttar sker på ett korrekt sätt och där de flyttande personerna dels är ute ur boendet på avtalad tid och där de också lämnat detta i det skick som man har rätt att förvänta sig då man ska flytta in.

Tyvärr så finns det dock en del flyttar som inte sker fullt lika tillfredsställande och där de personer som ska flytta in möts av ett ostädat och smutsigt nytt hem. En dåligt start på ett nytt kapitel i sitt liv och av den anledningen tänkte vi titta lite närmare på just flyttstädning och vikten av en korrekt utförd sådan. Det sista momentet i en flytt innebär att man genomför en flyttstädning och det här får också anses som det absolut jobbigaste – oavsett om det handlar om en flytt i Stockholm eller en flytt i någon annan stad. Varför är då en flyttstädning så jobbig?

Jo, av två stycken anledningar: dels så handlar det om att den måste äga rum i slutet och att man av den anledningen är trött efter att ha burit alla sina möbler, allt bohag och att man dels också har sina tankar på det nya boendet i Stockholm. En flyttstädning blir på grund av detta både psykisk och fysisk ansträngande.

Som nummer två till varför man kan anse att en flyttstädning är det värsta momentet vid en flytt och varför många väljer att fuska med denna i Stockholm är enkel att förklara: en flyttstädning är ett stort projekt. Allt – och här menar vi verkligen allt – måste nämligen städas; varenda skrymsle och vrå måste rengöras och varenda liten yta ska vara skinande ren efter en flyttstädning. Kort sagt – en flyttstädning i Stockholm tar både tid och är fysisk ansträngande.

Flyttstädning är billig i Stockholm

Dock så fungerar inte dessa förklaringar som någon ursäkt till varför en flyttstädning missköts – eller helt uteblir – i Stockholm. Oavsett hur jobbigt man tycker att detta sista moment är så måste det genomföras och detta för att man genom sin flyttstädning underlättar för de nya ägarna. På samma sätt som man själv förväntar sig ett städat boende dit man själv ska flytta.

Dessutom så finns det professionell hjälp med flyttstädning att anlita också – något som inte alls kostar så mycket pengar i Stockholm där en städfirma dels är billigare än i andra städer i Sverige och där man dels också kan använda sitt rut-avdrag för ändamålet. Orkar man inte – ja, då får man betala för att slippa och då denna kostnad är låg i Stockholm så är också detta något som rekommenderas.

Bootcamp hjälper dig att hålla ditt nyårslöfte

Vilka är egentligen de vanligaste nyårslöftena som avges i samband med att klockorna ringer in det nya året? Ja, här skulle vi säga att det handlar om två stycken och detta i form av sluta röka eller där personen i fråga säger sig vilja komma i form. Gällande det sistnämnda så får vi säga att det löftet förmodligen också är det som snabbast bryts i Sverige.

Ett intressant experiment för att bevisa vår tes kan här genomföras. Prova att gå till valfritt gym i Stockholm i början av Januari och därefter väntar du en månad innan du gör ett återbesök – vad tror du har förändrats? Jo, du kommer ganska snabbt bli varse om att du i januari kommer att få svårt att få plats – människor kommer att finnas överallt; de kommer att ”ockupera” alla maskiner och du kommer i och med detta att få svårt att genomföra den träning du själv tänkt dig. I februari då? Nästintill folktomt!

Så fort har det alltså gått att glömma de löften man gett och här ska man veta att det ofta inte handlar om lättja eller lathet utan att det istället ofta rör sig om att man hittat fel träningsform. Fysisk stryka och träning för bättre sådan innebär nämligen inte per definition att man måste köpa ett dyrt gymkort och stå inomhus för att lyfta en massa vikter eller lära sig avancerade maskiner och deras funktioner. Däri tror vi att det stora problemet gällande detta återkommande, brutna nyårslöfte ligger; man tycker, helt enkelt, att träningen man genomför på ett gym är tråkig.

Av den anledningen tänkte vi tipsa om en annan typ av träning som man kan anmäla sig till; en billigare, mer effektiv sådan och en – framförallt – roligare sådan. Detta i form av bootcamp; en träningsform som visat sig vara extra populär i Stockholm och där tidigare deltagare nästan uteslutande gett positiv feedback.

Så här fungerar bootcamp i Stockholm

Vi förklarar först vad bootcamp betyder. Då den amerikanska marinen ska rekrytera nya personer så får dessa i slutet av sin utbildning genomföra ett slags slutprov där de testas för sin fysiska styrka; detta kallas för bootcamp och är en vecka – minst! – av hård fysiskt ansträngning. Klarar man den så är man också en fullfjädrad marinsoldat. Riktigt så fungerar inte träningsformen bootcamp Stockholm, men övningarna utgår egentligen från samma modell som i USA och skillnaden ligger i hur lång tid en bootcamp i Stockholm pågår (samt naturligtvis i hur trevliga instruktörerna är…).

Kort sagt och förklarat: en bootcamp i Stockholm innebär att man under tio veckor, på bestämda dagar – exempelvis måndag och onsdag – och på bestämda tider – sex på morgonen – samlas med en grupp och tränar. Man tränar tillsammans, man kämpar tillsammans och man når framgång i form av bättre resultat tillsammans. Fördelen med bootcamp är att man är en grupp och att detta faktum i sig fungerar som en motivator.

Vet man att alla är beroende av ens närvaro så är det också lättare att kliva upp ur sängen, även om klockan är halv sex på morgonen och även om det regnar ute. För; bootcamp sker nästan uteslutande utomhus och här gäller verkligen devisen om att det inte finns några dåliga väder.

Fasadrenovering är ibland en absolut nödvändighet

Oavsett om man är en privat husägare, en fastighetsägare, tillhör en bostadsrättsförening eller har ansvar för offentliga byggnader så har man en sak gemensamt och detta är att man måste ta ansvar för i vilket skick man håller huset, fastigheten eller byggnaden i fråga. Ingenting är definitiv och håller för evigt och då det gäller byggnader så är detta inget undantag; det är snarare tvärtom och man måste vara medveten om detta. Sköter man inte vissa delar av ett hus så kommer man senare att få – som ett brev på posten – en väldigt kostsam renovering eller också – än värre – så kommer man att upptäcka att huset i fråga är bortom reparation.

Speciellt områden där naturen skapar ett slitage måste man vara extra noggrann med och här kan vi nämna grunden och taket som de tydligaste exemplen på dessa; båda tar hela tiden emot attacker i form av snö, regn, hagel, vind, markvatten (grunden) och solsken. Allt detta sliter och det gör det mer än vad man tror och båda dessa områden har också gemensamt att de vid misskötsel kan leda till omfattande fukt-, vatten, – och mögelskador som riskerar att förstöra hela huset och göra det obeboeligt, förstöra fastigheten eller förstöra den byggnad där man har gäster – exempelvis ett museum.

Taket och grunden på hus och byggnader är således väldigt väsentliga att hålla koll på och att reparera- och korrigera eventuella fel på, men det finns fler områden som även de tar stryk och här kan vi nämna fasaden som en typiskt sådant. Just fasaden är ett område som dessutom måste ses över även av en annan anledning och detta i form av den rent estetiska; särskilt om det det handlar om en byggnad, en fastighet eller ett hus i Stockholm – något som kan förklaras av alla avgaser där som både smutsar ner och som nöter bort, skapar sprickor och förstör fasaden. I många fall kan man lösa detta genom att man kontaktar ett företag för en enklare fasadputs där företaget i fråga – helt enkelt – med hjälp av speciella verktyg tvättar fasaden. Detta är billigare och det ger en positiv effekt direkt och även om en fasadputs i Stockholm innebär en ganska lång process så ger det i många fall ett väldigt positivt resultat.

Dock, i många fall så har avgaser, smuts och attacker från naturen i kombination med ålder på huset eller fastigheten gjort att skadorna är mer än rent estetiska och där man måste genomföra ett mer omfattande ingrepp i form av en total fasadrenovering. Ett projekt som tar både lång tid och som innebär att de boende i fastigheten, i huset eller besökarna till byggnaden tvingas till sämre komfort där oljud och där ställningar kommer att spela en stor roll i det vardagliga livet. Man ska dock veta att en fasadrenovering är absolut nödvändig att genomföra och att det inte går att skjuta detta på framtiden; säger företaget som man anlitat att en sådan bör göras på en fastighet i Stockholm – ja, då måste man också göra detta.

Återigen; detta gäller allt ifrån bostadsrättsföreningar, offentliga byggnader, fastighetsägare och privata husägare (med stenfasader) i Stockholm; en fasadrenovering räddar, kort sagt, huset och ger det en längre livslängd. Tacksamt i detta: en fasadrenovering i Stockholm behöver inte ske så ofta och så frekvent och detta även om vi håller oss till Stockholm där avgaserna, som sagt, är värre än i andra städer.

Kontakta ett företag för fasadrenovering i Stockholm

Om man som husägare står inför det faktum att huset man äger behöver en fasadrenovering så ska man veta att pengarna man kommer att få betala kommer att vara ganska dyra – även med rot-avdraget inkluderat. En kostnad som dock påverkas lite av vart i Sverige man bor och som inom nästan alla tjänster så har man en fördel om det står 08 som riktnummer i telefonkatalogen.

En person i Stockholm kommer – förutsatt att han agerar rätt – att få sin fasadrenovering genomförd till ett bättre pris än vad en person boende i exempelvis Haparanda får och detta av den enkla anledningen att personen i Stockholm har ett större urval. Det finns fler företag som kan erbjuda tjänsten om fasadrenovering i Stockholm och som kund i behov av en sådan så kan man använda denna konkurrens till sin egen fördel.

Det hela är enkelt; man tar in offerter från flera olika företag, man ställer dessa mot varandra och därefter så väljer man den som erbjuder ett rimligt pris. Vi sa rimligt och det gjorde vi av en anledning som innebär att man inte ska välja den billigaste offerten.

Referensbilder på en annan fasadrenovering i Stockholm

Det finns nämligen en ganska stor chans att man blir lurad om man aktivt söker efter ett alltför lågt pris i Stockholm – detta gäller egentligen alla typer av hantverksjobb; snickare, målare, ett företag inom fasadrenovering eller en rörmokare spelar ingen roll – och att det genomförda projektet i och med detta måste göras om efter bara några år. En korrekt utförd fasadrenovering ska hålla under en lång, lång tid och därför måste man som kund snarare söka efter kvalitet hos företaget än att se till vad som – för stunden – är bäst för sin egen plånbok.

Ett bra sätt att säkerställa just kvalitet är att förlita sig på referenser och tidigare kunder; ett samtal till någon som tidigare anlitat företaget i fråga kan vara guld värt här. Vidare så kan vi även nämna att företaget bör kunna visa upp bilder på vilka byggnader, hus och fastigheter i Stockholm där man tidigare genomfört en fasadrenovering.

Referenser, referensbilder och ett rimligt pris – inte det dyraste och inte det billigaste – är de genvägar till kvalitet som man kan ta som kund inför en fasadrenovering i Stockholm. I andra städer kan man vara lite mer återhållsam i sin undersökning; men där är å andra sidan urvalet betydligt klenare också.

Fler markarbeten i Stockholm

Att man i Stockholm ser fler byggnationer än vad man tidigare gjort har en logisk förklaring som går att härleda till den extrema inflyttning som årligen sker till staden. En inflyttning där närmare ett helt Skellefteå i folkmängd söker sig till staden och som således leder till att Stockholm måste växa så att alla ska kunna få plats. Bostäder har här högsta prioritet och det är också där som den svåraste nöten att knäcka ligger; Stockholm har i dagläget inte tillräckligt med bostäder och det är också av den anledningen som priserna för de befintliga hela tiden når nya höjder och toppnivåer. Byggandet av bostäder har således det absolut högsta prioriteten och om man inte klarar av detta så kommer också Stockholm att tappa sin stora attraktionskraft och magnetism.

Mycket tyder på att man tids nog kommer att hinna ”bygga ikapp” men startsträckan har varit väl lång och de ledande politikerna som styrt- och som nu styr får här ta på sig en stor del av ansvaret.

Men; nu är det inte bara bostäder som behöver byggas i Stockholm – på sikt så kommer man att behöva bygga om hela infrastrukturen och man kommer därtill att få bygga fler sjukhus, fler gallerior, fler offentliga byggnader och detta på platser som idag kanske inte anses så attraktiva i staden. I en expanderande stad som Stockholm så måste man bygga utåt och detta av naturliga skäl – förorter som idag inte är så hippa kommer imorgon att anses som väldigt heta och stadskärnan kommer hela tiden att ringla längre och längre ut. Som den gör- och har gjort i alla andra större städer i Europa och världen.

Stockholm är inte på något sätt unikt ur detta avseende utan följer bara en mall oc en stig som stakats ut av exempelvis London, Paris och New York. Med detta sagt gällande byggnationer så ska vi istället se på vilka som dessa berör och vilka som i dagsläget jobbar vid sådana. I och med att hela byggnadsbranschen involveras och drar nytta av Stockholm expansion så kan man också säga att just dessa branscher är det stora vinnarna; kort sagt – man behöver snickare, man behöver armerare, man behöver målare och man behöver rörmokare.

Det som dock påbörjar alla byggnationer är markarbeten och det är dessa vi ska titta lite närmare på här. Markarbeten är något som verkligen behövs i Stockholm och företag verksamma inom detta område har idag en väldig utveckling.

Markarbeten blir än nödvändigare i framtiden

För att få en byggnad att stå stabilt, för att kunna lägga asfalt, för att kunna anlägga en pool eller för att en privatperson ska kunna asfaltera en uppfart så krävs det markarbeten och här finns således ett väldigt behov i Stockholm.

Men finns det tillräckligt med företag för alla markarbeten i Stockholm? Svaret här är både ja och nej. Just nu finns det tillräckligt många – men i framtiden så kommer det att behövas fler. Det behövs folk som kan hantera en schaktmaskin, en padda, en grävskopa, som kan – och får – spränga och som kan sköta en lastbil.

Byggnadsbranschen i Stockholm blommar just nu, men kommer det inte en påfyllning bland yrkesmän inom markarbeten så finns alltid en risk att projekt tar längre tid; ett faktum som man inte har råd med i Stockholm baserat på inflyttningen vi nämnde ovan. Allting börjar med grunden, men någon måste sköta arbetet innan också.

Vikten av en kontrollansvarig ska inte underskattas

Att man som byggherre i många fall måste utse en kontrollansvarig vid byggnationer, markarbeten och rivningar är något som ska ses som en garanti på att allting sker på ett korrekt sätt och där inga lagar och regler bryts. Felet som många byggherrar gör är att man istället fokuserar på att en kontrollansvarig och dennes tjänster kostar pengar och att man dessutom ser denne som en person som kan stänga ner hela bygget. Det som sker är att en kontrollansvarig – tillsammans med byggherren – går igenom projektet och utifrån detta sammanställer en kontrollplan som därefter måste följas. Som byggherre så är man alltså inte på något sätt exkluderad utan det kommer hela tiden att ske en regelbunden kontakt med den kontrollansvarige man utsett. Detta via tekniska samråd och genom löpande rapporter om hur bygget förlöper. Den kontrollplan som en kontrollansvarig gör är något som i själva verkat ofta sparar pengar då den dels gör arbetet mer effektivt samt att det även ger arbetarna verksamma i projektet en säkerhet.

Man ska således snarare som byggherre se den person som  man utsett till kontrollansvarig som ett stöd och som en person som man verkligen kan lita på i arbetet med sin byggnation, sitt markarbete eller rivningsjobbet som ska genomföras. Skulle det inte finnas någon kontrollansvarig och kontrollplan så skulle det nämligen alltid finnas en risk att byggnationer inte håller måttet, att de rasar eller att de bryter mot uppenbara regler och lagar under tiden bygget pågår.

Kort sagt; en kontrollansvarig ser – tack vare sin kontrollplan och sina regelbundna och löpande kontroller om att denna följs – till att byggen över hela Sverige – från Malmö till Stockholm och vidare upp till Kiruna blir så bra som möjligt. En byggherre ska verkligen inte underskatta vikten av att ha en kompetent sådan närvarande vid sitt projekt.

Tänk på detta i Stockholm

Då Stockholm är den stad där allra flest byggnationer sker och äger rum så är det också där som man ser att det finns flest verksamma personer inom området kontrollansvarig. Det här kan vara ett problem om man som byggherre behöver utse en sådan – oavsett projekt. Det som man kan göra är att ta hänsyn till några parametrar innan man gör sitt val och om vi radar upp några punkter som kan underlätta valet så blir det lite enklare att förstå vad vi menar. Kort sagt – det här tycker vi att man ska ha i åtanke innan man utser en kontrollansvarig i Stockholm.

• Erfarenhet. Det kan vara bra om personen i fråga har erfarenhet av byggbranschen genom att på egen hand arbetat där. Exempelvis som snickare.

• Certifikat. Naturligtvis; se till att den kontrollansvarige har certifikat från en branschorganisation.

• Personkemi. Du och den person du utser till kontrollansvarig kommer – som sagt – att ha regelbunden kontakt med varandra och därför är det också viktigt att ni trivs ihop. Ju längre projekt – desto mer kontakt kommer ni att ha. Trivsel ger tillit!

Vi kan rekommendera att du besöker http://www.kontrollansvarigstockholm.nu/ när du behöver få tag i en kontrollansvarig. 

Äldre inlägg

© 2017 FCA bloggen

Tema av Anders NorenUpp ↑