Att fler och fler personer sett en möjlighet att förverkliga de drömmar man haft gällande förändring i sina bostäder är något som till mångt och mycket kan förklaras av att den frikostiga skattesubvention kallat rot-avdraget. Genom att man kan använda sig av rot-avdraget och anlita professionella yrkesmän – snickare, elektriker, takläggare, målare, rörmokare – och därefter dra av 30% av den totala arbetskostnaden på deklarationen har fått många svenskar att öppna sin plånbok. Man har fått ett kvalitetsjobb utfört och man har fått detta utan att lura staten på intäkter – tidigare var svarta jobb vanliga; men dessa har i stort sett kommit att försvinna i och med rot-avdragets införande.

En annan del av renoveringar, byggnationer och tillbyggnader i Sverige gäller dock de projekt som genomförs utan någon som helst professionell hjälp och de som således utförs av privatpersoner på egen hand. Här har man också sett en ökning och detta är något som – naturligtvis – till stor del beror på att vi i Sverige har en för tillfället stark ekonomi och därför har mer pengar generellt. Inte att underskatta i detta är dock det faktum att det är populärt också.

Det vill säga, många tv-program, tidningar och bloggar på internet berör ämnet om renovering och där man uppmuntrar privatpersoner att själva hålla i hammaren vid dessa och här har man i och med detta sett en ökande trend. Om detta kan vi säga följande: planera bättre. Gemensamt i dessa projekt är nämligen att privatpersoner har en förmåga att underskatta den tid som ett arbete verkligen tar och där man dessutom inte använder sig av rätt utrustning.

Vi ger ett snabbt exempel på detta! Du ska måla om ditt hus och du tänker sig att göra detta under två veckor av din semester. För detta behöver du enligt dina beräkningar följande: målarfärg, slipmaskin, ställning, roller och penslar.

Ett väderskydd behövs i din budget

Räcker då detta? Nej, för vad händer om det börjar regna – kommer du att kunna måla ditt hus och hålla din uppsatta tidsplan då? Att addera till din lista skulle således även ett väderskydd ha gjorts och detta är typiskt då det kommer till hemmaprojekt och tiden sådana tar. Man glömmer ett väderskydd, man glömmer att vädret i Sverige spelar en stor roll och så står man plötsligt där under sin semester och väntar på att få sätta igång.

Väderskydd är i många fall ett måste för att hinna med och för att kunna slutföra det man åtagit sig. Naturligtvis gäller detta projekt utomhus, men viktigt är att det gäller utomhus över hela Sverige.

Det kan trots allt regna, blåsa och hagla under sommaren i Kiruna likväl som fallet är i Malmö – ett väderskydd är att räkna som en stor investering och något som nästan uteslutande ska föras in som en post i den budget man sammanställer innan ett projekt som rör husets exteriör.

Läs mer om kvalitativa väderskydd här.